Da biste ostali fokusirani.

Iskusite benefite Mannofit proizvoda.

Da biste ostali fokusirani. Za mentalno zdravlje i kognitivno poboljšanje

Mannofit proizvod može da se bori protiv depresije tako što smanjuje njene neprijatne simptome kao što je depresivni režim i gubi interesovanje za obavljanje aktivnosti, a takođe pomaže u smanjenju simptoma poremećaja raspoloženja kao što je anksioznost zbog svoje sposobnosti da modulira neurotransmitere u mozgu koji su odgovorni za raspoloženje i stvarno stvarno stanje mozga. Ima smirujući efekat na telo tako što smanjuje razdražljivost i stres. Čini se i na osnovu kliničkih istraživanja da bi očigledno moglo da smanji simptome šizofrenije.

Proizvod Mannofit može pomoći slučajevima koji doživljavaju kognitivni pad jer je primećeno da ljudi koji imaju defekte u nivoima vitamina B6 doživljavaju niže nivoe normalnih kognitivnih funkcija kao starije osobe. Ovaj proizvod može pomoći u boljem pamćenju i poboljšanju kognitivnih funkcija i razvoju.

Ovaj proizvod može pružiti dobar kvalitet sna. Njegova sposobnost da obezbedi miran san povezana je sa glicinom i vitaminom b6 koji pomažu u proizvodnji hormona, serotonina i melatonina.

Kupite Mannofit.

Uključena je isporuka širom sveta.

Mannofit sastojci.

Formulation that provide this benefits to you.

Mannofit.

Kupi  sada da biste iskusili prednosti dodatka Mannofit.

L-glutaminska kiselina

Ova glutaminska kiselina poboljšava sposobnost borbe protiv depresije.

Utvrđeno je da postoje promene u moždanoj povezanosti ljudi pogođenih velikim depresivnim poremećajem. Ovo može biti povezano sa izmenjenim nivoima glavnih postojećih ekscitatornih i inhibitornih sistema u mozgu. Glutamat je jedan od primarnih ekscitatornih i inhibitornih neurotransmitera sa unutrašnjom i ekstrinzičnom kontrolom toka informacija u mozgu.

Nalazi abnormalnosti koje su pronađene unutar glutamatnih sistema u mozgu pojedinaca sa poremećajima raspoloženja doveli su do novih teorija o lečenju ovih poremećaja. (1)

Dakle, glutaminska kiselina je jedan od najznačajnijih neurotransmitera u mozgu koji šalje informacije u i iz mozga.

Glutaminska kiselina je glavna stvar u formiranju sećanja, učenju i formatiranju novih informacija i igra važnu ulogu u razvoju mozga kod dece i održavanju optimalne kognitivne funkcije. (2)

Ovde je dokaz da je otkriveno da ljudi koji imaju psihijatrijske poremećaje poput šizofrenije, kao i pacijenti sa Alchajmerom, imaju nizak nivo glutamata. (3)

Glicin

Utvrđeno je da je glicin važan za obezbeđivanje dobrog kvaliteta sna i takođe smanjuje osećaj umora tokom dana kod ljudi koji pate od nesanice ili onih koji nemaju dovoljno vremena za spavanje.

Poboljšani kvalitet sna zbog glicina vraća se na smanjenje telesne temperature, a niže telesne temperature su povezane sa kvalitetnijim snom.

Veruje se da suplementacija glicinom ubrzava receptore N-metil-D-aspartata (NMDA) u suprahijazmatskom jezgru (SCN), a to zauzvrat dovodi do bolje termoregulacije i cirkadijalnog ritma. (4)

Glicin se takođe smatra inhibitornim neurotransmiterom u centralnom nervnom sistemu i igra značajnu ulogu u formiranju motoričkih i senzornih informacija.

Utvrđeno je da inhibitorne funkcije glicina pomažu u kontroli psiholoških stanja poput šizofrenije.

Glicin se sada smatra jednim od terapijskih puteva za lečenje simptoma šizofrenije. Tehnika ovog puta se vraća na pronalaženje sposobnosti glicina da poveća neurotransmisiju NMDA. Kao mogući faktor u razvoju šizofrenije je prijavljen nizak nivo NMDA receptora. (5)

Vitamin B6

Vitamin B6 igra značajnu ulogu u regulaciji raspoloženja. Pošto postoje neurotransmiteri koji regulišu emocije, uključujući serotonin, dopamin i gama-aminobuternu kiselinu, ovaj vitamin stvara te neurotransmitere. (6)

Primećeno je da su visoki nivoi aminokiseline homocistein u krvi povezani sa depresijom i drugim psihijatrijskim poremećajima. Vitamin b6 smanjuje ovaj visok nivo ovih komponenti. (7)

Dokaz je da je nekoliko studija pokazalo da su simptomi depresije povezani sa niskim nivoom vitamina B6 u krvi. Takođe, postoji studija koja je rađena na 250 starijih odraslih osoba koja je otkrila da nedostatak vitamina B6 u krvi udvostručuje šanse za razvoj depresije. (8).

L-alanin

Uočeno je kroz studiju koja je sprovedena između 18 vojnika da alanin komponenta poboljšava kognitivne funkcije. (9)

Kopriva

Nedavna istraživanja su utvrdila da kopriva  igra značajnu ulogu u zaštiti moždanih ćelija, pa čak i u poništavanju oštećenja koja su nastala u nervnim ćelijama.

Poboljšava mentalne funkcije i poboljšava pamćenje.

Doprinosi smanjenju loših simptoma poremećaja raspoloženja kao što su anksioznost i depresija. (10,11).

NAJNOVIJE PRIČE

RESURSI

1) Department of Psychiatry, Yale University School of Medicine, 34 Park Street, New Haven, CT 06508, USA.

2) Riedel G, Platt B, Micheau J. Glutamate receptor function in learning and memory. Behav Brain Res. 2003 Mar 18;140(1-2):1-47.

3) Thomson PA, Duff B, Blackwood DH, Romaniuk L, Watson A, Whalley HC, Li X, Dauvermann MR, Moorhead TW, Bois C, Ryan NM, Redpath H, Hall L, Morris SW, van Beek EJ, Roberts N, Porteous DJ, St Clair D, Whitcher B, Dunlop J, Brandon NJ, Hughes ZA, Hall J, McIntosh A, Lawrie SM. Balanced translocation linked to psychiatric disorder, glutamate, and cortical structure/function. NPJ Schizophr. 2016 Aug 10;2:16024.

4) Nobuhiro Kawai, Noriaki Sakai, Masashi Okuro, Sachie Karakawa, Yosuke Tsuneyoshi, Noriko Kawasaki, Tomoko Takeda, Makoto Bannai, Seiji NishinoNeuropsychopharmacology. 2015 May; 40(6): 1405–1416.

5) Javitt DC, Silipo G, Cienfuegos A, Shelley AM, Bark N, Park M, Lindenmayer JP, Suckow R, Zukin SR. Adjunctive high-dose glycine in the treatment of schizophrenia. Int J Neuropsychopharmacol. 2001 Dec;4(4):385-91.

6) Nutt DJ. Relationship of neurotransmitters to the symptoms of major depressive disorder. J Clin Psychiatry. 2008;69 Suppl E1:4-7. PMID: 18494537.

7) Merete C, Falcon LM, Tucker KL. Vitamin B6 is associated with depressive symptomatology in Massachusetts elders. J Am Coll Nutr. 2008 Jun;27(3):421-7.

8) Folstein M, Liu T, Peter I, Buell J, Arsenault L, Scott T, Qiu WW. The homocysteine hypothesis of depression. Am J Psychiatry. 2007 Jun;164(6):861-7.

9) Hoffman JR, Landau G, Stout JR, Hoffman MW, Shavit N, Rosen P, Moran DS, Fukuda DH, Shelef I, Carmom E, Ostfeld I. β-Alanine ingestion increases muscle carnosine content and combat specific performance in soldiers. Amino Acids. 2015 Mar;47(3):627-36.

10) Ghasemi S, Moradzadeh M, Hosseini M, Beheshti F, Sadeghnia HR. Beneficial effects of Urtica dioica on scopolamine-induced memory impairment in rats: protection against acetylcholinesterase activity and neuronal oxidative damage. Drug Chem Toxicol. 2019 Mar;42(2):167-175.

11) Patel SS, Ray RS, Sharma A, Mehta V, Katyal A, Udayabanu M. Antidepressant and anxiolytic like effects of Urtica dioica leaves in streptozotocin induced diabetic mice. Metab Brain Dis. 2018 Aug;33(4):1281-1292.

Are you excited?We're now accepting orders!

15% off when you purchase and subscribe on our newsletter.